EXPEDICE ALFA 1994
na kole kolem republiky z Pardubic do Ostravy


FREEDLAND.cz
W E B    P R O    T Y,    K T E Ř Í    V Í

chat

Akce do roku 1996

Náš diář

22. června 1994 - devatenáctý den - ze Šumavy na Třeboňsko

Expedice Alfa 1994       Ráno bylo skutečně jako z obrázku, ale než jsme se nasnídali a sbalili všechny věci, lehce se zatáhlo. Z Vyššího Brodu nás čekala nejprve více než pohodová cesta stále podél toku velké řeky až do Rožmberka nad Vltavou...


Expedice Alfa 1994 Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou - Český Krumlov - Římov - Trocnov - Třeboň, 88km

      Tvrdit tady, že jsme přijeli do sídelního místa Rožmberků je snad zcela zbytečné. Malebné město, které má leccos společného s nedalekým Českým Krumlovem, jsme rozhodně nemohli minout. Zcela neoprávněně je opomíjen, přitom hrad na městečkem je světovou raritou, protože slouží jako muzeum vlastně již 140 let. Dolní zámek se právě opravuje za chodu, má hotovou fasádu na nádvoří a pomalu s citem se postupuje v dalších částech. Chystají tady vybudování nové dlažby na nádvoří a opravu věže včetně hodinového stroje. Pro návštěvníky je na nádvoří připraveno informační centrum se suvenýry. Pracují tady na zkvalitnění publikací o hradě, které zbavují nuceného kominustického balastu. Zámek je v interiérech vybaven mobiliářem rodu Buqoujů. Standardní vstupné a dobrá starost o návštěvníka je samozřejmostí.
Expedice Alfa 1994       Po obědě jsme si vyšlápli z Rožmberku stále podél Vltavy takříkajíc do jámy lvové. Ano, dalším naším zastavení je Český Krumlov. Před dvěma lety jej čerstvě zapsali do seznamu památek UNESCO. Právem. Město je skutečně malebné a majestátný hrad se svou typickou věží je třešničkou na povedeném stavebním dortu.
      Na hradě již od jara funguje hned několik okruhů. První dva provádí návštěvníky vlastním zámkem, třetí okruh zavítá do třípodlažních Václavských sklepů pod čtvrtým nádvořím. Čtvrtý okruh pak tvoří především areál mincovny. Zbývající dva okruhy jsou rezervovány k potřebám různých výstav. A zapomněli jsme ještě na jeden, vlastně pátý, okruh, kterým je vyhlídka na hradní věži. Že jde o třešničku na dortu jsem už tady říkal. Strávit jenom na hradě celý den tak vlastně není vůbec žádný problém.
      Z Českým Krumlovem se neradi loučíme a pokračujeme dále do rodiště Jana Žižky. V Trocnově jsme našli zavřené muzeum, které se zrovna opravuje a je vlastně možné se podívat pouze na základy (snad) rodného stavení a pak sochu Žižky samotného.
      Večer jsme dojeli do autokempu u Třeboně. Pozor! Jsou zde láze%nské poplatky a pro smrtelníka je všude neskutečně draho!

      Ráno se nám jako první postavil do cesty hrad Rožmberk (pěkný, zdržovačka, malý Krumlov). Těsně před Krumlovem jsem mluvil s Čapákem (skoro jsem ho nepoznal a nešlo mi na rozum, co by tady dělal). Krumlov byl plný lidí (děsný chaos). Kastelán nás zavalil hromadou papírů. V tý hrůze jsme absolvovali výstavu moderního umění (děs). Radši jsme vypadli směr Třeboň.
      Tam jsme za světla dojeli (Švarceberská hrobka), ale kemp byl děsněj (lázeňský příplatek) a tak jsme po hrázi rybníka Svět (průzkum lomu zeměkoule) došli do města. Město bylo pěkné, restaurace nóbl, ale nakonec byl objeven rockklub Torpédo. Nic živého. Začali jsme se bavit s maníkem, který byl také v Hranicích (Slovan všude bratra má), ovšem brzy odešel. Jen se posléze vytasil, že je z rádia Alfa. Barman měl velký oči kvůli reklamě a nalil zadara. Pak za námi poslal dvě holky, které byly z rádia Faktor. Jen navázal čilou řeč, jenže nemluvil o ničem jiném než o rádiu, frekvencích a výkonech. Zabít málo. Jedna taková, ani nevím a s druhou se dalo aspoň mluvit (ovšem když tam nebyl Jen, jinak frekvence, kmitočty). Ladin


23. června 1994 - dvacátý den - Česká Kanada!

Expedice Alfa 1994       Ráno po nutném vyproštění nálady (ve sklepení místního zámku jsme totiž objevili vynikající rockový klub Torpédo), jsme se kolem Schwarzenberské hrobkya po hrázi rybníka Rožmberk velmi lehkým tempem dostali ještě jednou na třeboňský zámek. Zámecký areál je v podstatě obrovský komplex budov včetně pivovaru, který stojí na okraji náměstí. A náměstí nám pro změnu opět připomíná nedávno navštívené Domažlice nebo třeba Litomyšl...


Expedice Alfa 1994 Třeboň - Stráž nad Nežárkou - Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou - Žirovnice - kemp Panistávka, 56km

      Na nádvoří třeboňského zámku se bude od 1. do 4. července konat třetí ročník festivalu Okolo Třeboně. Jeho součástí je mimojiné hned na začátku vystoupení Divadla Járy Cimrmana s hrou Záskok. Třetího července na stejném místě bude koncertovat skupiny Žalman, Klíč a Nerez.
      Třeboňský zámek je historicky znám devítiletým pobytem Jana Jiřího z Hamiltonu, což si lze připomenout na jediném standardním okruhu. Avšak již příští rok bude přidán ještě jeden okruh v prvním patře, ve kterém budou moci návštěvníci nahlédnout do interiérů z dob Rožmberků, především pak Petra Voka.
Expedice Alfa 1994       Po obědě jsme se vydali na další cestu do jindřichova Hradce, opět malebného místa, ve kterém u rybníka Vajgaru najdete druhý největší zámecký komplex u nás. Letos je poprvé otevřen po komplexní rekonstrukci a vzhledem k velikosti areálu si lze vybrat hned z několika prohlídkových okruhů.
      První okruh zahrnuje Adamovo stavení s původními renesančními prostory s cennými obrazy. Druhý okruh provede návštěvníky gotickou částí hradu s kaplí Svatého Ducha a dosud funkční černou kuchyní. Třetí okruh je věnován architektuře hradu a zámku, který kromě stavebních zajímavostí ukáže i zadní rondel, který slouží jako koncertní síň s bohatou štukovou výzdobou, který nemá na světě obdoby.

      Další den následoval Jindřichův Hradec, ten nám opět pozvedl náladu. Pěkný zámek s chaosem okolo. Hradozámek otevřen v listopadu, takže v podstatě nové (jsou tu pěkný holky). Pak jsme dojeli do Žirovnice, kde se mi hrozně líbilo ve vodě. Není zde normální hospoda (turnaj ve fotbale). Ladin

V Jindřichově Hradci není jen úzkokolejka, ale i jiné zajímavosti. Podrobnosti přináší Jan Varhaník z Expedice Alfa 1994:
Expedice Alfa 1994       Od loňského listopadu mají po mnoha letech návštěvníci malebného města Jindřichova Hradce možnost zavítat na rozsáhlý komplex hradu a zámku. Podle tiskové mluvčí správy hradu je pro návětšvníky připraveno mnoho variant prohlídky celého objektu. V prvním okruhu lze shlédnout Adamovo stavení, které obsahuje původní renesanční prostory poskytující ucelenou představu obytného prostředí té doby. V těchto prostorách jsou vystaveny i vzácné obrazy. Jedno jméno za všechny: Petr Brandl.
Expedice Alfa 1994       Druhý okruh provází středověkým gotickým hradem a tím i nejstarší částí areálu. Návštěvník tak projde třeba gotickou kaplí svatého Ducha, která je dispozici i pro svatební obřady. Na konci pak čeká ještě stále funkční černá kuchyně.
      Třetí okruh seznamuje s architekturou hradu a zámku zaměřenou na historický vývoj a vyvrcholí v zahradním rondelu, který je využíván ke koncertům. Rondel upoutá fantastickou štukovou výzdobou a prostor nemá na světě obdoby. A kdyby návštěvník nebyl ještě pln dojmů, může navštívit Černou věž, zvanou také Hladomorna, ze které je rozhled po širokém okolí. V areálu není nouze o doplňkové služby. Je zde k dispozici informační centrum, kavárna, cukrárna, prodejní galerie obrazů a uměleckých předmětů, či prodejna skla a sklářských výrobků skláren Bohemie. Celý areál je denně otevřen do konce října, ovšem od 27. června do 3. července je uzavřen z důvodu filmování. Z Jindřichova Hradce Jan Varhaník, Rádio Alfa.
K odkazům! * 101128 a 110320 *